Để biết thêm thông tin về các vị trí tuyển dụng mới nhất của Saigon Signature, ứng viên có thể nộp hồ sơ ứng tuyển qua email: recruitment@saigonsignature.com - Tel: 028 38221933 (Ext 225).

Chúng tôi sẽ liên hệ bạn ngay khi có vị trí tuyển dụng phù hợp và hồ sơ của bạn đạt yêu cầu sơ tuyển.